ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH X ΕΠΕ & ΑΕ

ΑΦΜ: XXX

ΑΡ.Μ.ΑΕ: 1234567890

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 1234567890

ΔΟΥ: XXX

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ & ΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: XXX

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 1234567890

ΦΑΞ: 1234567890

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.xxx.gr

EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δημοσιευθέντα Στοιχεία